Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen. Hier vindt u de volgende voorwaarden:

  • Algemene voorwaarden
  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Wijzigingen van de overeenkomst
  • Honorarium boor de te verrichten werkzaamheden
  • Risico-overgang
  • Opschorting en ontbinding
  • Overmacht
  • Geheimhouding
  • Huurprijs
  • Aansprakelijkheid